Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Closure of the call for proposals

The call for proposals for the competition number PROM-ZUT /2022/1 has been closed due to exhaustion of the pool of funds.


New competition announcement

West Pomeranian University of Technology in Szczecin announces a competition for foreign doctoral students under 40 years of age to participate in short forms of education (from 5 to 30 days)


Information about recruitment is available in the Ogłoszenia/Competitions tab.

Program PROM-ZUT

W ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT)
pozostało jeszcze 8 stypendium dla doktorantów na sfinansowanie krótkich form kształcenia międzynarodowego.
Preferowane formy działań objęte finansowaniem to:
- aktywny udział w konferencji naukowej zagranicznej (wygłoszenie referatu lub przedstawienie posteru), której tematyka jest związana z tematem pracy doktorskiej kandydata,
- udział w zagranicznej szkole letniej/szkole zimowej, której tematyka jest ściśle związana z tematem pracy doktorskiej kandydata,
- pobyt ( do 30 dni) doktorantów z ZUT w zagranicznej uczelni w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego.
Planowany termin drugiej rekrutacji do projektu PROM to 02.01.2020-17.01.2020. Szczegółowe informacje na stronie na stronie Projektu: www.prom.zut.edu.pl oraz w Punktach Kontaktowych.
Kandydaci z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej - budynek CDBN, al. Piastów 45, pokój 1/32, w godz. 9:00 – 12:00 (dr inż. Karolina Szymańska, tel. 91 449 42 69 )
Kandydaci z pozostałych wydziałów ZUT - budynek Wydziału Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, pok. 211, w godz. 9:00 – 12:00 (mgr Aleksandra Łacwik, tel. 914494001)
lub u Kierownika Projektu:
dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT
Wydział Budownictwa i Architektury, Al. Piastów 50, pok. 218
tel. 914494059 elzbieta.horszczaruk@zut.edu.pl
Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy PPI/PRO/2019/1/00008/U/00001
obrazek